gjøvik gård

Gjøvik gård ligger idyllisk til ved Hunnselva sentralt i Gjøvik. Anlegget er en viktig del av byens grønnstruktur og består av et gårdstun og en stor landskapspark. Hunnselva omslutter store deler av parken mot nord og vest, mens steingjerder avgrenser anlegget mot Strandgata og Niels Ødegårdsgate i sør og øst. Gjøvik Gård er et kulturelt samlingssted i Gjøvik sentrum og ligger med nærhet til flere andre kulturarenaer langs Hunnselva.

Bakgrunnen for arbeidet med planen er at parken ble fredet i 2008. Det ble påfølgende utarbeidet en forvaltningsplan og en utviklingsplan som beskriver henholdsvis retningslinjer for bruk/ vedlikehold og satsningsområder for tiltak på Gjøvik gård. Målet med landskapsplanen har vært å vise konkrete løsninger i tråd med det foregående arbeidet og med hensyn til de føringer som ligger i fredningsvedtaket. Foreslåtte tiltak har til hensikt å rydde opp og skape en bedre soneinndeling uten at dette går på bekostning av fredningshensyn og anleggets karakter og identitet. Som bakgrunn for foreslåtte løsninger ligger et omfattende registreringsarbeid med fokus på parkens historie og historiske spor.

I forbindelse med arbeidet med landskapsplanen har det vært nær dialog med Fylkeskonservator, Mjøsmuseet og Riksantikvaren. Kontur arkitektur+ konstruksjon har arbeidet med ideskisser til et nytt tilbygg til konsert og konferansearenaen «Gjøvikhallen», som ligger i parken.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Gjøvik
Oppdragsgiver: 
Gjøvik kommune
Prosjektperiode: 2013-2014
Landskapsarkitekt: 
Feste Kapp
Arkitekt: Kontur arkitektur