gimle sykehjem

Prosjektet omfattet opparbeiding av arealer omkring et nytt sykehjembygg på Gimle i Vestre Toten kommune. I prosjektet inngår planlegging av gangarealer, adkomst til bygget, belysningsplan samt en hage med ulike oppholdsplasser.

Sykehjemmets brukere er demente mennesker og det ble lagt stor vekt på universell utforming samt etablering av uteoppholdsarealer i avgrensede hagerom, med både følelse av avstand til boligen og lett adkomst til den.

Hovedideen med hagen var å etablere et buktet stiforløp trukket vekk fra både bygningen og gjerde som omfatter hagen. Hagens kjerne er bygget opp omkring et sirkulært forløp av stier, en plantekasse og vannspeil og hvor en tett hekk danner yttergrensen for denne. Dette vil gi en mer lukket hage og forsterke følelsen av avstand til boligen. Det er tilrettelagt for ulike nisjer med sitteplasser/ benk flere steder i hagen.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Gimle, Vestre Toten
Oppdragsgiver: 
Vestre Toten kommune
Landskapsarkitekt:
Feste Kapp
Prosjektperiode: 2013