eidanger kirkegård

Prosjektering av Porsgrunn sin nye kirkegård på Eidanger. Kirkegården er en utvidelse av den gamle kirkegården, men også etablering av ny kirkegård i skogsområdene omkring. Bruk av natursteinsmurer og bevaring av mest mulig av furuskogen har vært viktige formingskriterier.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Eidanger,Porsgrunn Oppdragsgiver: 
Porsgrunn kommune              
Prosjektperiode: 2004-2006 Byggeår: 2006-2007       
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Anleggsgartner: Skaare AS