DPS porsgrunn

Da Sykehuset Telemark, avdeling Porsgrunn, skulle bygge nytt Distrikt Psykiatrisk Senter (DPS), ble vi koblet inn som landskapsarkitekter sammen med vinner av arkitektkonkurransen, Ottar Arkitekter. Det nye bygget var plassert slik at mesteparten av det gamle parkanlegget ble bygget ned. Det var derfor viktig for oppdragsgiver og for den grønne delen av prosjektet å ta vare på de store, gamle trærne som ramme helt inn mot den nye bygningsmassen. Dette har vi i stor grad lykkes med! Plassen mellom nytt og gammelt bygg har også fått ny utforming og en turveg binder anlegget sammen med det som er igjen av den gamle parken.

Møteplasser for mennesker i ulike livsfaser er prioriteret. Plasser og møtesteder er innpasset mellom bygg. Skulpturene til Philip Dommen har tilført den sentrale plassdannelsen viktige opplevelser og kunstnerisk innhold.

I perioden 1997 og til nå har Feste Grenland as hatt all vesentlig planlegging av uteområder på alle sykehusene for Sykehuset Telemark HF. Det vil si Kragerø, Porsgrunn, Skien, Notodden og Rjukan sykehus. For DPS i Porsgrunn ble det gjennomført en innbudt arkitektkonkurranse som Ottar arkitekter i Oslo vant. Feste Grenland as ble engasjert til Landskapsdelen av dette oppdraget gjennom rammeavtalen med Sykehuset Telemark HF.

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn
Oppdragsgiver: 
Sykehuset i Telemark
Prosjektperiode: 2006-2008
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Ottar Arkitekter
Kunstner: Phillipp Dommen
Anleggsgartner: 
Nordengen AS