Dokka kulturstasjon

Hensikten med prosjektet var å utvikle en ideskisse som viser hvordan jernbaneområdet i Dokka sentrum kan utvikles. Prosjektforslaget forsøker å tilføre nye stemninger, funksjoner og opplevelser til Dokka samtidig som det tar avsett i landsbyens karakter, historie og identitet. Skisseprosjektet tar utgangspunkt i landsbyens skala, liv og kvaliteter ved å styrke stasjonsområdets egen struktur og etablere gode fysiske og visuelle koblinger til sentrum i øvrig.

Det langstrakte grønne arealet hvor jernbanesporene ligger utvikles til grønt rekreasjonsområde/park og utgjør selve ryggraden som binder delområdene sammen. Delområdene har hovedvekt på ulike funksjoner, og til sammen vil området kunne representere stor variasjon i funksjoner fra boliger, til næring, forretning og kulturrelaterte aktiviteter.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted:  Dokka,
Nordre Land kommune

Prosjektperiode: 2011
Oppdragsgiver: 
Nordre Land kommune
Landskapsarkitekt: 
Feste Kapp