Borgehaven bo-og rehabiliteringssenter

Dette er et større bo-og rehabiliteringssenter. Arealet som var avsatt til dette var et flatt jorde med boligbebyggelse og veganlegg rundt. I planpremissene for parallelloppdraget lå at beboerne skulle bruke uteområdet til fysisk aktivitet/rehabilitering og at det samtidig skulle være hyggelige, rolige steder å sitte og være; både skjermet og med litt "luft" rundt. Vedlikeholdet skulle være enkelt.

Arealet var knapt, så vi har valgt å utnytte arealet intensivt og legge vekt på at beboerne skal ha glede, hygge og "treningsnytte" av uteområdet. Det flate jordet har fått en formgivning med svake terrengformasjoner. Dette gir variasjon,- samtidig som bygningene får "satt seg" i et gjenkjennelig landskap. Dette bidrar sammen med bevisst vegetasjonsbruk til å dele opp området i "rom" for ulike formål/bruk. Rammebeplantningen rundt mesteparten av anlegget veksler mellom trær og busker. Området har fått et sammenhengende sti/gangvegnett som snirkler seg rundt i anlegget og gir muligheter for å vandre og stanse på opplevelsespunkter og sitte for seg selv eller sammen med andre.

Kontakten inne/ute er det også lagt stor vekt på. Vannspeil og strålesprut er brukt som ett element som bidrar til trivsel. Enkelhet, renhet og kvalitet i materialbruken gjør at anlegget er enkelt å vedlikeholde.

Kunstnerisk utsmykning i atkomstpartiet v/kunstner Dag Birkeland bidrar til spennende opplevelser hele året.

 

 

 

Prosjektfakta:

Oppdragsgiver:
Porsgrunn kommune              
Utbygger: Byggholt AS
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Prosjektperiode: 
Parallelloppdrag i 2003 hvor Feste Skien AS var med på vinnerlaget. Prosjektering og bygging 2003-2006.