borge skole, porsgrunn

Bakgrunnen for ombyggingen av Borge skole var behov for nytt skolebygg med planløsning tilpasset aktuelle pedagogiske prinsipper, bedre inneklima og bedre arbeidsforhold for lærerne. De eldste bygningene ble revet og to nye undervisningsfløyer og diverse fellesrom i tilknytning til eksisterende midtparti ble oppført.

Utformingen av uteanlegget har hatt som mål å gi lekende og grønne rammer omkring lek-, oppholds- og atkomstarealer på skolen. Anlegget har fått en overordnet inndeling med atkomst og parkering knyttet mot en hovedinngang mot nordvest, og skoleplass og lekearealer med baseinnganger for elever mot sørøst. Store tre- trapper til å sitte på rammer inn den sentrale skoleplassen. Fargeglade "sølepytter" bryter opp flata. Trerekker avgrenser og skaper grønne rom i uteanlegget. Sammenkobling med tilgrensende park og nærmiljøanlegg mot sørøst, er viktig for å gi ungene rom for
utfoldelse og variasjon i lek og aktiviteter knyttet mot skoleanlegget.
Via kulverten under ny samleveg gis det forbindelse ut i bekke-landskapet.

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Porsgrunn                       
Oppdragsgiver: 
Porsgrunn kommune
Prosjektperiode: 2004-2006
Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Arkitekt: Børve & Borchsenius
Entreprenør: Skanska         
Anleggsgartner: 
Anleggsgartner Nordengen