Barokkparken Hiort-Engan

Barokkparken i Hiort-Engan, ca 700 moh, ble anlagt av kopperverksdirektør Peder Hiort ved Røros kopperverk 1760-1780. Anlegget var utformet etter europeiske forbilder og dimensjoner. Området ligger i et sørvendt jordbrukslandskap. I dag er det kun rester igjen etter denne helt spesielle parken.

Vi har hatt i oppgave å registrere, systematisere og kartfeste informasjon, samt koble registreringene til gamle flyfoto og eiendomskart. Det er gjort sikre registreringer av viktige element i anlegget, som hovedaksen, Hiortkjerka, åttekantede løer, samt rideveger. Registreringsarbeidet skal brukes videre i hagehistorisk og bygningshistorisk gransking, samt fullverdige skjøtselsplaner for anlegget. 

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Galåen, Røros  
Oppdragsgiver: Galåen samfunnshus AL
v/Ingulf Galåen
Prosjektperiode: 2010-2012  
Areal/Størrelse: ca 600 daa  
Landskapsarkitekt: 
Feste NordØst