barnehager kongsberg

Barnehager i hele landet blir slitt etter noen få tiårs daglig bruk. Samtidig endres kunnskapen om uteområdenes pedagogiske og trivselsmessige betydning.

Kongsberg kommune har satt dette på dagsorden og politikerne besluttet at seks nedslitte kommunale barnehager skulle få et etterlenget løft. Prosjektperioden strekker seg over tre år (2015 til 2017), med oppgradering av to barnehager per år.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg kommunes barnehageseksjon og KKE (Kongsberg kommunale Eiendomselskap). Ved siden av bevilgning fra Kongsberg kommune har KKE bidratt med støtte.

Feste Landskap er faglig ansvarlige i de tre årene, dette omfatter prosess, prosjektering og oppfølging.

Prosessen startet med et inspirasjonsseminar juni 2015 med barnehageleder, styrerne fra barnehagene og KKE.

Det ble prosjektert, i samarbeid med barnehagene, barnehageleder og KKE, samt fulgt opp og bygd ferdig for de to første barnehagene i 2015/2016, For de to neste er prosjektering ferdig og det er igangsatt tiltak nylig, som blir ferdig i løpet av sommeren.

Prosjektet har blitt godt mottatt og bør kunne ha høy overføringsverdi til andre kommuner i Norge.

 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Kongsberg
Oppdragsgiver:
Kongsberg kommune og KKE
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland       
Prosjektperiode: 2015-2017