Balestrand sentrum

Arbeidet gjekk ut på å gjera ei kartlegging og enkel analyse av kvalitetar og problematiske punkt i sentrum. Dette vart samanfatta i ein overordna tiltaksplan. Konkrete detaljplanar for utvalde område og aktuelle møteplassar vart vidare utarbeidd.

Arbeidet vart gjort i nært samarbeid med skulptør Geir Hjetland, for å få ei best mogeleg integrering av dei kunstneriske uttrykka.

Ein viktig del av arbeidet var knytt til innpassing av eit nasjonalt Reiselivsmuséeum i Balestrand sentrum.

Arbeidet skal danne grunnlag for vidare søknadar om pengar til gjennomføring av sentrumsopprusting med integrert utsmykking.

 

 

Prosjektfakta:

Stad: Balestrand sentrum
Oppdragsgjevar: 
Balestrand kommune
Prosjektperiode: 2007-2008  Landskapsarkitekt: 
Feste Grenland
Kunstnar: Geir Hjetland
Arkitekt Reiselivsmuséet: 
Askim/ Lanto Arkitekter AS