Arkitekturtjenester

Feste Landskap har den siste tiden utvidet sitt kompetanseområde til også å omfatte arkitekturtjenester. Et velfungerende samspill mellom landskap og arkitektur er nøkkelen til gode resultat. Med to arkitekter med på laget, har vi nå muligheten til å arbeide tverrfaglig med utviklingen av helhetlige og spennende prosjekt.

Vi kan bistå med kompetanse innenfor hele spekteret av arkitekturfaget; fra idéskisser til oppfølging på byggeplass. I tillegg til tung kompetanse på landskap, har vi gode samarbeidspartnere innenfor miljø- og ingeniørfagene. Vi prosjekterer alt fra større boligprosjekter, eneboliger, hytter, næringsbygg, transformasjonsprosjekt, mindre landskapsinstallasjoner, mm. På et mer overordnet plan arbeider vi med regulering, stedsutvikling og analyser.

  

 

 

 

Prosjektfakta:

Ressurspersoner: 
David Fjågesund
Lars Haakanes