TREPLAN BERGEN Feste Grenland / NordØst
 MONA VEST Feste Grenland
 SANDØDEGÅRDEN REGULERING Feste Kapp
 DETALJREGULERING NENSET Feste Grenland
 HENNINGSMOEN NÆRINGSAREAL Feste Grenland
 KONGSGÅRDMOEN SKOLE Feste Grenland
 TYTTEBÆRVIKA  REGULERING  Feste NordØst
 VIKENSTRANDA REGULERING Feste Kapp
 SKOGBERGET   DRIFTSPLAN Feste NordØst
 HARSTAD SENTRUM Feste NordØst
 NEDRE SENTRUM DRANGEDAL Feste Grenland
 LØNNEBAKKE NÆRINGSAREAL Feste Grenland
 MARKBULIA Feste NordØst
 BØRSESJØVASSDRAGET Feste Grenland
 KRAGERØ GOLFPARK Feste Grenland
prev / next