Aktiv rast 

På oppdrag fra Tvedestrand kommune har Feste Grenland, sammen med Trafo Arkitektur, arbeidet med et forstudie for nytt vegserviceanlegg langs nye E-18 på Grendstøl. 

SVV har hovedansvaret for utvikling av vegserviceområdet, men Tvedestrand kommune har tatt initiativ til å utvikle konseptet Aktiv rast på Grendstøl. SVV har stilt seg positive til å bidra inn i utviklingen av konseptet, og til et videre samarbeid i et hovedprosjekt.

Tvedestrand kommune ønsker å tilføre det tradisjonelle vegserviceanlegget en ny dimensjon, ved å utvikle og etablere Norges første aktive rasteplass.  Målet er å skape et attraktivt og aktivt stoppested som kan sette en ny standard for morgendagens rasteplasser for vegfarende, der folkehelse står sentralt. Aktiv rast skal være attraktivt for vegfarende, og skal gi en attraksjonsverdi for Tvedestrand by og området rundt.

Gjennom nytenking og tilrettelegging skal Aktiv rast bidra til å øke aktivitetsnivået, redusere stillesitting og bidra til økt trivsel for reisende under oppholdet.

Oppdraget omfatter en forstudie for konseptet Aktiv rast, med prinsipper og skisser for en paviljong, en aktivitetspark og grensesnitt inn til vegserviceanlegget. 

 

 

 

Prosjektfakta:

Sted: Grendstøl, Tvedestrand
Oppdragsgiver:
Tvedestrand kommune
Landskapsarkitekt:
Feste Grenland
Arkitekt:
Trafo Arkitektur     
Prosjektperiode: 2015-2016
Samarbeidspartnere: 
SVV